CRM voor apotheken

Op deze manier kunt u de relaties met uw klanten optimaliseren met behulp van apotheeksoftware met een verbinding met een kassasysteem.

Customer relationship management software wordt ook wel CRM-software genoemd. Met behulp van zo’n systeem kunnen alle klantrelatieprocessen digitaal in kaart worden gebracht, beheerd, gecontroleerd, geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Kortom, bedrijven in elke branche kunnen profiteren van het gebruik van CRM-software. De eisen voor een geschikt systeem verschillen echter sterk van industrie tot industrie. In het volgende willen we daarom enkele belangrijke kenmerken en functies van CRM-systemen voor apotheken nader bekijken en laten zien waar apotheken vooral op moeten letten bij het zoeken naar een adequaat systeem. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat dit slechts een overzicht is en dat er geen aanspraak wordt gemaakt op volledigheid.

Een kijkje bij apotheken

Apotheken zijn plaatsen waar medische hulpmiddelen en farmaceutische producten worden vervaardigd, verstrekt en getest. Een van de kerntaken van de apotheekmedewerkers is om klanten te voorzien van uitgebreid advies. Dit omvat het voorlichten van hen over mogelijke bijwerkingen en interacties of het informeren van hen met inname; tenzij anders voorgeschreven; om vertrouwd te raken. Naast medische hulpmiddelen en farmaceutische producten verkopen apotheken ook zogenaamde “apotheek-standaardagenten”. Deze omvatten bijvoorbeeld voedingssupplementen, remedies met een gezondheidsbevorderende referentie of cosmetica.

Taak van een apotheek

De basistaak van een apotheek is om te zorgen voor de juiste levering van medicijnen aan de algemene bevolking. Dit is een wettelijk geregelde taak als onderdeel van het gezondheidssysteem, dat is geregeld in de Apotheekwet en de naleving ervan wordt gecontroleerd door de federale staten. De verkoop van de geneesmiddelen moet worden uitgevoerd door farmaceutisch personeel.

Detailhandel

Vanuit dit verantwoordelijkheidsgebied wordt duidelijk dat apotheken enerzijds moeten worden toegewezen aan het zorgstelsel en anderzijds aan de detailhandel. Het is echter een specifieke vorm van retail. Een belangrijke onderscheidende factor ligt bijvoorbeeld in de uitgifte van receptplichtige producten.

Software voor apotheken

Hieronder willen we enkele belangrijke functies van een CRM-software voor apothekers bekijken. Niet al deze functies hoeven noodzakelijkerwijs te worden toegewezen aan het toepassingsgebied van een CRM-software. Wel kunnen ze via een bijbehorende verbinding aan het systeem worden gekoppeld, zodat de meest naadloze uitwisseling van gegevens en informatie gegarandeerd is.

POS-software

Idealiter zou CRM-software voor apotheken een interface met kassasystemen moeten hebben. Deze spelen over het algemeen een doorslaggevende rol in de detailhandel. In het geval van apotheken spelen ook loyaliteitsprogramma’s voor klanten een rol. Afzonderlijke kassasystemen kunnen bijvoorbeeld ook klantenkaarten registreren. Op deze manier worden de klantloyaliteitsprogramma’s van apotheken volledig ondersteund.

Recept- en medicatiebeheer

Bovendien moet bedrijfssoftware voor apotheken basisfuncties hebben, die meestal op dit gebied vereist zijn. Deze omvatten onder andere recept- en medicatiebeheer. Het volledige potentieel van CRM-software ontvouwt zich op dit gebied, vooral als het is gekoppeld aan een bijbehorende ERP- of DMS-software. Op het gebied van receptcontrole, het vermijden van herbelastingen of Herbeoordelingen spelen een belangrijke rol. Dit is een scenario waarin de zorgverzekeraar weigert een medicijn dat al door de apotheek is verstrekt, te vergoeden of aan te vullen. Door gebruik te maken van geschikte software voor apothekers kan dit risico worden geminimaliseerd in het kader van digitale receptcontrole.

Merchandise management en voorraadbeheer

De gebieden van goederenbeheer en voorraadbeheer kunnen traditioneel worden toegewezen aan ERP-software. Ongeacht in welk softwaresysteem ze zijn ingebed; Apotheken kunnen veel baat hebben bij het gebruik van software met digitaal goederenbeheer en voorraadbeheer. Zo is het op het eerste gezicht duidelijk wanneer een herhaalbestelling geplaatst moet worden. Knelpunten worden zo gericht voorkomen.

Elektronisch patiëntendossier

Sinds 1 januari 2021 kunnen alle rechtsverzekerden het elektronisch patiëntendossier ontvangen. Hier worden alle medische bevindingen en belangrijke informatie van eerdere behandelingen en onderzoeken opgeslagen en kunnen ze buiten de grenzen van medische instellingen worden gedeeld. De ePA verbindt verzekerden dus met ziekenhuizen, artsen en apotheken. Als geautoriseerde dienstverleners hebben apotheken ook toegang tot het elektronisch patiëntendossier. Dit vereist echter een geschikte softwareoplossing die de ePA ondersteunt. Op deze manier wordt de digitale transformatie ook doorgevoerd in de zorgsector en wordt de communicatie tussen medische instellingen en patiënten vergemakkelijkt.