Veel mensen denken dat een leraar alleen maar zijn vak geeft aan leerlingen die er geen zin in hebben. Soms is dat zo. Maar veel vaker doet een leraar allerlei activiteiten naast het lesgeven. In deze blog vertellen we je wat dat zoal kan zijn. Lees met ons verder en laat je inspireren. Wanneer jij bijvoorbeeld leraar Nederlands zou willen worden dan is het leuk om eens te kijken bij: vacatures docent Nederlands.

Mentorschap 

Wanneer je als leraar een klas hebt bijvoorbeeld een 1a, dan vervul je in heel veel gevallen een mentorschap. Dat houdt in dat leerlingen bij je terecht kunnen wanneer er problemen zijn. Er kunnen gesprekken gevoerd worden met leerlingen om te kijken waar de problemen zitten. Daarnaast is het erg belangrijk dat er gesprekken met de ouders gevoerd worden, zodat resultaten van hun kinderen op tafel komen te liggen om ze te bespreken. Wanneer het heel erg goed gaat, kan een kind misschien de overstap maken naar een hoger niveau onderwijs of juist omgekeerd, even een stapje terug doen om daarna weer beter verder te kunnen. 

Buitenschoolse activiteiten 

Het zal voorkomen dat er kampen georganiseerd worden vanuit de school voor de leerlingen. Er wordt dan door de school aan leraren gevraagd of ze mee willen helpen aan het kamp. Het is wel zo, dat je je er voorop kan geven om mee te doen en het moet je natuurlijk ook liggen. Meestal wordt er een rooster opgesteld, zodat er leraren een aantal dagen aanwezig zijn op het kamp en daarna afgelost worden door andere leraren om zo de thuissituatie van de leraren niet te veel te belasten met werkgerelateerde zaken in bijvoorbeeld het weekeinde.

Wil je meer weten over het leraarschap en wat er allemaal bij komt kijken, neem dan eventjes contact op met metafooronderwijs.nl.