Autisme is een bijzonder brede diagnose. Omdat er zo veel soorten autisme bestaan en ze elk een eigen plek op de autismeschaal hebben, wordt er doorgaans vaker gesproken van een autismespectrumstoornis in plaats van simpelweg autisme. Desalniettemin zijn er veel overlappen binnen het spectrum en kan er dus wel het een en ander gezegd worden over de type zorg en behandeling die iemand met een autismespectrumstoornis nodig heeft. In deze blog geven we daarom een aantal van onze eigen tips hiervoor.

Rust en regelmaat

Een mens heeft behoefte aan rust, reinheid en regelmaat, dat is een leus die oudere mensen zeker nog wel kennen. Voor mensen met een mentale bagage in de vorm van een autismespectrumstoornis kunnen vooral rust en regelmaat ervoor zorgen dat veel van de beperkingen of klachten enigszins worden ingeperkt. Wanneer er immers regelmaat is, kan het brein op de automatische piloot aan de gang gaan. Wanneer er immers rust is, zal het brein niet snel geprikkeld raken en kan iemand ongestoord zijn werk doen, hobby uitoefenen of concentreren op andere zaken.

Autismebegeleiding

Het is ook mogelijk om mensen die lijden aan een autismespectrumstoornis een handje te helpen. Doorgaans gebeurd dit in de vorm van autisme begeleiding. Dit is niet zozeer een traject waarbij de focus ligt op het herstel, maar meer de persoon in kwestie te helpen om handvaten te verkrijgen die het dagelijkse leven en de eenvoudige taken die voor hen wat lastiger zijn, beter uit te kunnen voeren.

Bespreekbaarheid

Het bespreken van psychische klachten en stoornissen begint steeds minder een taboe te zijn in onze samenleving. Dat is erg goed nieuws, want doordat de klachten bespreekbaar worden gemaakt, kunnen deze klachten beter onderzocht worden waar weer een betere behandelmethode uit voort kan komen. Maar ook op kortere termijn zorgt die bespreekbaarheid voor een verbetering in de kwaliteit van leven van iemand die lijdt aan een autismespectrumstoornis.